Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

Evropský den jazyků - návštěva výstavy ERFINDERLAND DEUTSCHLAND

 

Dne 26. 9. 2017 jsme v rámci Evropského dne jazyků navštívili českobudějovické Goethe-Centrum JU. Nejprve jsme byli informováni o novinkách v nabídce knihovny pro návštěvníky centra a o jazykových kurzech, které centrum pořádá. Žáci poté odpovídali na otázky, co ví o osobnostech J. W. Goetha a Martina Luthera.

Hlavní náplní naší exkurze byla návštěva výstavy plakátů s názvem ERFINDERLAND DEUTSCHLAND, které mapují světově důležité německé vynálezy z přírodovědných oborů a informují o studiu a výzkumu v Německu. Vtipné citáty známých osobností uvedly žáky do sedmi tematických okruhů, do kterých spadají právě ty nejdůležitější vynálezy, kterými Německo obohatilo svět. K výstavě jsou vytvořeny pracovní listy, se kterými žáci následně pracovali.

Před návštěvou výstavy jsme ještě ve škole vyplňovali kvíz o německých vynálezcích a zúčastnili se tak soutěže o ceny.

Přínosem exkurze pro žáky bylo rozvíjení čtenářských kompetencí a seznámení s historickými reáliemi Německa.

Mgr. Jana Vrbová a třída F4

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní