Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

Dne 7. 2. 2018 jsme se se žáky tříd FT1 a FT3 zúčastnili exkurze do Prahy

 

Hlavním cílem bylo Divadlo Na Fidlovačce, kde jsme zhlédli představení hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Hra si v překladu Martina Hilského zachovala původní text, přesto nás okouzlila vizuální stránkou a neodradilo nás ani celkem moderní pojetí. Představení se nám moc líbilo.

            Po představení jsme došli nedaleký Vyšehrad.  Jeho dějiny jsou úzce spjaty s nejstarší historií českého národa. Několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Toto místo nabízí úchvatné výhledy na město a řadu významných památek.

            Dominantou je bazilika sv. Petra a Pavla. Vedle ní vznikl v 19. století hřbitov významných osobností, jehož součástí je hrobka Slavín.  Procházeli jsme se mezi hroby nejvýznamnějších osobností, některé z nich mají svůj příběh, svoje poselství – např. stylizovaná boží muka a pítko pro ptáčky, to je hrob Karla Čapka a jeho manželky Olgy Scheinpflugové.

            Zastavili jsme se u rotundy svatého Martina, která je nejstarší pražskou rotundou a se svým průměrem 6,5 m je také největší pražskou rotundou. Její zdi dosahují úctyhodné šířky – jednoho metru. Nakonec jsme si prohlédli monumentální opevnění.

            Ještě jsme se krátce zastavili na Václavském náměstí, kde jsme prohlídku Prahy ukončili.

                                                                                                          Valentýna Králová FT3

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní