Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Maturitní zkoušky

informace pro žáky a rodiče - maturitní zkoušky - cizí jazyky

Cizí jazyky

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2018-2019 ze dne 31. 10. 2018

V souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovila ředitelka školy pro zkoušku z anglického jazyka a německého jazyka témata školních zkušebních úloh platná pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období.

Pro zkoušku z ruského jazyka budou využita témata zpracovaná Centrem.

 

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2018

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy

 

Přílohy:

Témata školních zkušebních úloh – anglický jazyk

Témata školních zkušebních úloh – německý jazyk

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní