Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Ohlédnutí za školním rokem 2017-18 - Komise cestovního ruchu

Komise cestovního ruchu

 

Co jsme navštívili?

* Hluboká nad Vltavou – Alšova jihočeskou galerii

Výstava Victor Vasarely – op art, výstava Válečné plakáty 1914–1918 - Zbraň z barev a papíru a sbírka Alšovy jihočeské galerie 1300–2017 – Meziprůzkumy.

Komentovanou prohlídku pro nás zajistili erudovaní pracovníci galerie. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o galerii, výstavách, vývoji uměleckých směrů včetně moderních. Shlédli jsme i filmy o zakladateli op artu a jeho díle.

 

* Český Krumlov – památka UNESCO

Objevovali jsme tajemná zákoutí středověkých uliček města Český Krumlov a kouzla půvabných prostor zámecké zahrady včetně překrásné Belarie. Didaktický program i
s ilustračními materiály pro nás připravili skvělé pracovnice Národního památkového ústavu.

 

* Didaktický program Zlatokorunský orbis pictus – klášter Zlatá Koruna

S pracovníky Národního památkového ústavu jsme se setkali i v klášteře Zlatá Koruna. Seznámili nás s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostech a chodem kláštera. Učili jsme se vnímat architektonické detaily gotiky i baroka, dozvěděli se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci šířili v Čechách. Prohlédli jsme si jedinečný soubor didaktických nástěnných obrazů z 2. poloviny 18. století, které byly inspirovány dílem J. A. Komenského Orbis pictus a které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Na workshopu jsme se seznámili s pergameny i druhy papíru, vazbou knih i písmem a iluminacemi. Uvázali jsme si vlastní knihu, vyzkoušeli si způsob psaní ve středověku a vyrobili pečeť.

 

* Podzimní Řím a Neapol

O podzimních prázdninách se žáci 2. ročníků CR vydali poznávat antické památky. Uchvátil nás Řím i Pompeje.

 

*Předvánoční Vídeň – památka UNESCO

Krásu Vídně umocněnou adventní výzdobou měli možnost zhlédnout naši žáci začátkem prosince. V rámci exkurze si 105 žáků naší školy oboru CR, OPČ, kosmetička, aranžér, prodavač a obchodník prohlédlo památky v historickém městu Vídně. Žáci 1. ročníku oboru CR si pro tuto příležitost připravili prezentace a své spolužáky seznámili s historií i současností Rakouska i Vídně a v rámci prohlídky s nejznámějšími kulturně historickými objekty.

 

 

* Předvánoční Drážďany – památka UNESCO

Také předvánoční Drážďany – památky města -  kostely, Semperova opera, galerie Zwinger, ale i krásně nasvícené obchodní ulice vč. vánočního trhu v nás zanechaly hluboké vzpomínky.

 

 

 

 

* Soutěž Mladý průvodce-Ostrava

V posledních dnech ledna jsme se zúčastnili soutěže Mladý průvodce v Ostravě
na Střední škole společného stravování. V první  teoretické části jsme si ověřili znalosti
ve vědomostním testu zaměřeném na zeměpis cestovního ruchu Evropy. Letošním úkolem praktické části soutěže bylo vytvořit 5denní poznávací zájezd za přírodními
a kulturněhistorickými krásami Evropy se zaměřením na temný turismus a originálním způsobem ho prezentovat jak v českém, tak i v cizím jazyce. Naše práce byla zaměřena na místa spojená s husitskou historií V Evropě.

 

Exkurze – Hotel Zvon –  České Budějovice

V rámci výuky předmětu Služby cestovního ruchu žáci oboru Cestovní ruch navštívili hotel Zvon v Českých Budějovicích, prošli ho od půdy ke sklepu a prohlédli si i všechny restaurace. V příjemném prostředí prezidentského apartmá měli možnost ptát se paní průvodkyně
na všechny podrobnosti týkající se chodu celého zařízení.

 

*Tematická exkurze – Jihočeské divadlo

První část návštěvy proběhla v duchu soutěží vztahujících se k samotnému životu a práci herců a historii divadla, druhá část zahrnovala prohlídku jinak nepřístupných prostor Jihočeského divadla, například maskérny, skladu rekvizit a podobně. Celá prohlídka byla zakončena vyhlášením výsledků nejlepšího ,,soutěžního týmu“ a rozdáním cen.

 

 

Prezentace školy na výstavě cestovního ruchu TRAVELFEST a konference TRAVELCON  – České Budějovice

Žáci naší školy se opět zúčastnili veletrhu a konference cestovního ruchu TRAVELFEST a TRAVELCON. Pro laickou i odbornou veřejnost prezentovali studijní obor Cestovní ruch i své práce zaměřené na nabídku turistiky a atraktivit jižních Čech.  Někteří  se  i vzorně  ujali i role informátorů a organizátorů doprovodných aktivit.

 

 

 

 

 

* Tematická exkurze – Praha – Mumie světa

V rámci předmětu Dějiny kultury a předmětu Průvodcovské služby jsme opět nezapomněli ani na naše hlavní město a na nejnavštěvovanější památky Starého města, Malé Strany a Pražského hradu. Počasí nám opravdu přálo a naše průvodcovské kroky jsme si opravdu užili. Staré časy jsme si připomněli i na výstavě Mumie světa.

 

Projekt ERASMUS+ Turistické atraktivity regionu – aktivita - Itálie

Život, tradice, kulturu, zvyky, ale hlavně nové kamarády z Litvy, Slovenska a Itálie jsme poznali na naší cestě do Ligurie v rámci projektu Turistické atraktivity regionu - projekt ERSMUS +. Finalborgo, historické městečko a jeho Liceo nás přivítalo úžasnou atmosférou. Žáci i profesoři, kteří se do projektu zapojili, se nám věnovali doslova od rána do večera. Společně jsme navštívili hlavní turistické atraktivity regionu, čile konverzovali a
v mezinárodním týmu čtyř škol, navštívili hodiny výuky a společně pracovali na zadaných úkolech. Naše aktivity ocenil i místní primátor města.

Zahraniční praxe Itálie

Jako každý rok absolvovali žáci 3, ročníku zahraniční praxi v Itálii.. Vyzkoušeli si na vlastní kůži práci delegáta cestovní kanceláře i práci turistického průvodce, navštívili významné destinace v severní Itálii – město na laguně – Benátky, projeli se lodí na ostrov Burano a
ke sklárnám na ostrově Murano, kde jsme sledovali práci legendárních sklářů, prohlédli si přístavní město Terst, zámeček Miramare i Velkou jeskyni, na jezeře Lago di Garda lázeňské městečko Sirmione zanechali vzkazy svým láskám ve Veroně. Podívali se
do pětihvězdičkového kempu a bungalovů v Lignanu, prošli se po nákupních třídách, zhodnotili nabídku specialit místních restaurací i nabídku ubytovacích zařízení různých typů. Absolvovali i exkurzi do vinařských závodů v Portogruaru. I když nám počasí příliš nepřálo, budou na těchto pár dní jistě dlouho vzpomínat.

 

Projekt ERASMUS+ Turistické atraktivity regionu – aktivita -ČR

V týdnu od 11. 6. do 15. 6. 2018 náš region a naši školu navštívili účastníci projektu Erasmus+ z partnerských škol z Litvy, Itálie a Slovenska. V průběhu týdne jsme s nimi podnikli mnoho zajímavých výletů.

Začátek týdne jsme zahájili prohlídkou města, návštěvou krajského úřadu a prohlídkou školy.

V úterý jsme vystoupali na nejvyšší vrchol Blanského lesa – horu Kleť. Také jsme se zastavili v památkové vesnici Holašovice, ve které jsme měli možnost vidět unikátní architekturu tzv. selské baroko a jihočeský Stonehenge.

Ve středu nám počasí bohužel moc nepřálo, ale i přesto jsme si naši další zastávku v Českém Krumlově velmi užili. Večer na otáčivém hledišti se počasí umoudřilo a podmračený večer, který nastal, přinesl skvělou atmosféru ke hře Drákula.

Na předposlední den jsme zvolili odpočinkový program, při němž jsme jeli výletní lodí
na zámek Hluboká nad Vltavou, zde jsme měli možnost nahlédnout do interiéru zámku. Večer byla připravená hromadná večeře v pivovaru Kněžínek ve stylu tradiční české kuchyně.

Poslední den se s návštěvníky na radnici rozloučil zástupce primátora a ve škole bylo připravené pohoštění a zároveň jsme celý týden ukončili tím, že každý účastník projektu dostal certifikát o účasti na projektu ERASMUS+.

 

 

*  Projekt ERASMUS+ Turistické atraktivity regionu – cesty po kraji

Naše děvčata poznávala v rámci projektu i atraktivity našeho regionu, které následně představili žákům z ostatních zapojených států. Navštívili jsme postupně například Holašovice, Hlubokou, Třeboň, ale i rybníky jihočeské rybniční soustavy.

 

*Soutěž "Vítejte u nás"

Letos již devátý ročník! V prvním dni soutěžící představili zajímavou územní lokalitu či objekt, který zaznamenal významný rozvoj během posledních 100 let a zásadním způsobem ovlivnil rozvoj cestovního ruchu dané oblasti.  Kategorie „Když století kolem nás proletí“ se tematicky vztahovalo k výročí založení 1. republiky. Ve druhém dni žáci představili své prezentace na téma  „Přijeďte k nám, přijeďte za světem dětských zážitků“. Prezentovali konkrétní místa,
ve kterých mohou strávit dovolenou rodiny s malými dětmi. Večer si prohlédli Český Krumlov a navštívili představení Drákula na otáčivém hledišti. Třetí den byl určen pro doprovodný program soutěže, navazoval na témata prezentací – navštívili jsme Benešovu vilu v Sezimově Ústí. V rámci prezentací představili svou školu i zahraniční partneři projektu ERASMUS +.


 

 

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní