Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

 

31. Letní škola VŠCHT

 

Jak se již stalo na naší škole tradicí, předposlední prázdninový týden, ve dnech 29.  až 31. srpna 2017, jsme společně s žáky (třídy FT2 a FT3 ve šk. roce 2016/17) oboru Aplikovaná chemie/Farmaceutická technologie absolvovali 31. Letní školu pro středoškolské pedagogy a žáky středních škol, kterou pořádala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Žáci si dle vlastního výběru mohli vyzkoušet laboratorní práce s ukázkami nejmodernější analytické techniky, měli příležitost zažít atmosféru společného setkání a pod odborným dohledem vysokoškolských pedagogů provádět pestrou škálu nejrůznějších analytických a chemicko-technologických postupů při řešení vybraných laboratorních úloh.
Vyučující se věnovali převážně teoretické přípravě při přednáškách, jedno odpoledne věnovali vybrané laboratorní práci. I když jsme nakonec nepřijeli v tak velkém počtu jako v loňském roce, přesto jsme díky vstřícnosti pořadatele počtem žáků vysoko převyšovali průměr všech zúčastněných škol. Každý z účastníků, včetně žáků, obdržel certifikát, neboť tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na závěr bych rád poděkoval žákům za jejich zájem, vždyť obětovali tři dny svých prázdnin. Také jim patří dík za odpovědný přístup a ukázněnost, kterou na akci projevovali.

Svým vystupováním určitě přispěli k velmi dobré reprezentaci naší střední odborné školy.

Ing. Aleš Baloun, vedoucí akce

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní