Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Školné

ČÍSLO ÚČTU NA ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ZIMNÍ STUDIJNÍ OBDOBÍ

č. účtu 214521696/0300

Variabilní symbol: datum narození ve formátu 01012001

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, student VOŠ

Platí pouze pro zimní studijní období!!!
Platba pro letní studijní období proběhne na jiné bankovní spojení,  které bude zveřejněno v daném období.

Termín k uhrazení školného:
- za zimní studijní období: 15. 10. 2017
- za letní studijní období: 15. 2. 2018

© 2008 - 2017 Copyright Střední škola obchodní