Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

23.1. Startují přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, zde nalezente přihlášku

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2018/2019

Kurz z českého jazyka

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:         

30. 1. Práce s informacemi (porozumění textu)

20. 2. Komunikace a sloh I (slohové útvary a postupy)                

6. 3. Komunikace a sloh II (zásady spisovného vyjadřování)

20. 3.  Jazykové dovednosti I (pravopis, interpunkce)

3. 4.   Jazykové dovednosti II (slovotvorba, skladba)

           

Cena kurzu: 450,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

 

Kurz z matematiky

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:       

23. 1.   Číselné množiny, procenta

13. 2.   Výrazy, rovnice

27. 2.   Slovní úlohy

13. 3.   Rovinné obrazce

27. 3.   Tělesa

                       

Cena kurzu: 450,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

Přípravné kurzy budou probíhat na budově Husova 9.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                         sekretariat@sso.cz

Přihláška ke stažení zde

© 2008 - 2019 Copyright Střední škola obchodní