Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

informace pro žáky a rodiče - prevence

Preventivní program

školní rok 2017/2018

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 

Název a adresa školy

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jarmila Benýšková

Telefon na ředitele

387 023 712

E-mail na ředitele

benyskova@sso.cz

 

Jméno a příjmení školního

metodika prevence/pracovníka pověřeného výkonem činností metodika prevence

 

Mgr. Trnková, Mgr. Doktorová, Mgr. Kollariková

Telefon

387 023 710

E-mail

trnkova@sso.cz, doktorova@sso.cz, kollarikova@sso.cz

 

 

Jméno a příjmení výchovného

poradce

 

Mgr. Šimánková, Bc. Dvořáková, Mgr. Kocmanová

Telefon

387 023 710

E-mail

simankova@sso.cz, dvorakova@sso.cz, kocmanova@sso.cz

 

 

Počet tříd /denní

forma vzdělávání

 

Počet žáků/studentů

ZŠ - I stupeň

 

 

ZŠ - II.stupeň

 

 

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)

 

 

6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)

 

 

SŠ – ostatní

44

1060

Celkem

 

 

 

Použité zkratky:

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde

Pro prohlížení souborů typu PDF je možno zdarma stáhnout program Adobe Reader .

 

Program proti šikanování

školní rok 2017/2018

 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-211492016). Program proti šikanování je součástí Preventivního programu. Za realizaci a hodnocení je odpovědná ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková. Tvorbu koordinovala výchovná poradkyně Mgr. Jana Šimánková, na jeho přípravě a realizaci se podíleli a podílejí pedagogičtí pracovníci školy. S Programem proti šikanování budou prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci vždy na začátku školního roku. Žáky seznámí s Programem proti šikanování třídní učitel, zákonným zástupcům se předá dopis (viz příloha I). Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

Celý dokument je k dispozici ke stažení zde

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní