Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Archiv školy

ze života školy - adaptační kurzy

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků studijních i učebních oborů naší školy probíhají  v obci Habří. Ubytování bylo zajištěno v dětském táboře, stravování a tělocvična v přilehlém penzionu Haberský vrch.

Kurz zaměřený na problematiku prevence sociálně patologických jevů a aktivního sociálního učení zahrnuje tři dny pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Jany Šimánkové, dalších pedagogů a třídních učitelů jednotlivých tříd.

Program je sestaven tak, aby se noví spolužáci poznali mezi sebou i s novým třídním učitelem, hravou a zábavnou formou stmelili kolektiv.

 

 

Hry a soutěže, které jsou spojeny s pobytem na čerstvém vzduchu, poskytují žákům tyto možnosti a zkušenosti:

- učí spoléhat jeden na druhého
- každému je dána možnost vyniknout
- zvyšuje se jim sociální kompetence (poznání sebe sama, spolužáků a učitelů)
- při řešení navozených situací a her prohlubují své komunikativní kompetence
- dochází také k vytvoření pocitu, že vlastní aktivitou je možné mnohé změnit či zlepšit
- naučí se, že síla týmu je v každém jedinci, který do něj patří

Vše lze shrnout větou žáka třídy O1: „Na kurz se mi nechtělo, ale ještě víc se mi nechtělo zpátky."

 

 

 

Termíny adaptačních kurzů jednotlivých tříd

 

1OP 4. 9. - 6. 9. Habří
1CRA, 1CRB 6. 9. - 8. 9. Habří
1O, 1A 11. 9. - 13. 9. Habří
     
1F, 1KB 13. 9. - 15. 9. Habří
1C, 1KA, 1AS 18. 9. - 20. 9. Habří
     
1FT, 1KOS, 1CP 25. 9. - 27. 9. Římov
     
Odjezd vždy v 10:00 z parkoviště Peugot ČB naproti Výstavišti
Příjezd tamtéž cca v 11:00

 

 

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní