Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 21 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Společné vzdělávání bez bariér s ICT

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj

výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získávání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Cíl projektu: vybudování multifunkční odborné učebny, zajištění bezbariérového přístupu školy a zlepšení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy pro výuku cizích jazyků, ve výuce odborných předmětů - přírodních věd a při uplatnění metody CLIL pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi s cílem zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

Klikněte zde pro detailní informace

Turistické atraktivity našeho regionu

Erasmus +

Klíčová akce 2 – Spolupráce pro inovaci a výměnu dobrých zkušeností

Výzva 2017   Projekty spolupráce

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-034512_1

Cíle projektu:

V rámci projektu budou studenti a pedagogové pracovat s prostředky informační a komunikační technologie a dalšími prostředky digitální komunikace.

Zapojené školy aktivně využijí ICT při práci na společných výstupech projektu – mapa s odkazy, internetové stránky, brožura, prezentace.

Účastníci projektu budou při aktivní komunikaci „na dálku“ využívat prostředky informačních a komunikačních technologií jako jsou sociální sítě, skype, e-mail.

Klikněte zde pro detailní informace

© 2008 - 2017 Copyright Střední škola obchodní