Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

 

 • 7. 10. 2016 : Dvojjazyčná výstava „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?“

Dne 7. 10. 2016 navštívili žáci třídy 4 CR dvojjazyčnou výstavu „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?“ Tato jedinečná výstava prezentuje 12 významných osobností 19. a 20. století, které jsou narozeny na území dnešní České republiky, např. Franz Kafka, zakladatel psychoanalýzy S. Freud, hudební skladatel G. Mahler, básník R. M. Rilke nebo konstruktér F. Porsche. Výstava představuje i zachránce Židů za 2. světové války O. Schindlera. Při této příležitosti je zde představena i nová kniha autora výstavy Dr. W. Schwarze „Bedeutende Tschechen“.

Přínos pro žáky:

 • mezipředmětové vztahy: CJL  (Kafka, Rilke…), DKU (Mahler, …), ZSV (Freud,…)
 • práce s informacemi z různých zdrojů
 • práce v týmu, splnění úkolů (následná prezentace žákům vybrané osobnosti)
 • uznávání tradic a hodnot svého národa, pochopení minulosti i současnosti v evropském a světovém kontextu
 • zaznamenání podstatných myšlenek a informací
 • motivace k prohlubování svých jazykových dovedností

 

 

 • 18. 10. 2016: Divadelní představení Rapunzel

Dne 18. 10. 2016 se zúčastnili žáci tříd  3OP a 3CR v kulturním domě Metropol na Malé scéně divadelního představení Rapunzel. Jedná se o pohádku Bratří Grimmů „Locika“.  Galli- Theater z Mnichova hraje živá divadelní představení tzv. Mitmachtheater. Žáci jsou vybráni do rolí, stávají se aktivními herci, kteří se převlékají a zahrají v příjemné atmosféře svou roli. Je to jedinečná možnost komunikovat německy s rodilými mluvčími. Žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do děje, brzy ztratili ostych mluvit německy, diváci se příjemně pobavili i zasmáli a  všichni si zasloužili potlesk publika. Tento druh divadla je velkým přínosem pro žáky i motivací k prohlubování svých jazykových dovedností.

Přínos pro žáky:

 • kontakt s živým jazykem
 • aktivní zapojení do děje (žáci dostávají roli)
 • žáci rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých mluvčích (herci mnichovského divadla)
 • snaží se vyslovovat srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti
 • pronáší před publikem monology (role)
 • spolupracují s ostatními žáky z jiných škol
 • vyjadřují se aktivně, přiměřeně komunikační situaci
 • vystupují v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • je to motivace k prohlubování svých jazykových dovedností
 • praktické seznámení s německou literaturou (Bratři Grimmové)
 • 2. 11. 2016: 1. metodická konference Klett pro učitele německého jazyka
       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Dne 2. listopadu se zúčastnili Mgr. Mušková a Mgr. Stolička 1. metodické konference Klett pro učitele německého jazyka.

Hlavním tématem konference byla výuka německého jazyka uplatnitelného zejména v profesním, ale i běžném životě: „Deutsch fürs Leben“.  Konference sledovala hlavní tendence moderní výuky cizího jazyka, které se shodují s podporovanými metodami výuky cizích jazyků na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9. Na rozdíl od ostatních účastníků konference, pro něž byly tyto současné metody spíše nové, jsou metody, jako např. CLIL a výuka jazyka pro povolání, vyučování metodou řešení reálných situací, již běžnou součástí výuky německého jazyka na SŠO.

Ve výuce německého jazyka bude tedy nadále kladen důraz na zvýšení jazykových dovedností absolventů využitelných v praxi metodami:

 • provázanost s praxí (včetně učebnice DaF im Unternehmen)
 • metody praktického předvádění a řešení reálných situací: komunikace se zákazníkem, průvodcování, řešení problémů ve firmě
 • CLIL – metoda vyučování školního předmětu pomocí cizího jazyka: spolupráce s vyučujícími odborných předmětů
 •  individualizované učení žáka pomocí e-learningu a jiných médií

 

 • 7. prosince 2016: Vánočně nazdobená Vídeň a její monumentální architektura

Dne 7. prosince 2016 jsme absolvovali pro naši školu již tradiční a dlouho očekávanou kulturně-poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska – do Vídně. Tato exkurze byla pro nás pro všechny velikou radostí. Zejména i proto, že jsme mohli jet dokonce dvěma autobusy. Tak se dostalo na všechny 1. i 2. ročníky.

Více jak 50% úspěšného zájezdu tvoří počasí. To nám opravdu přálo! Vídeň nás přivítala svými moderními výškovými budovami zalitá slunečními paprsky.

První zastávka byla věnována významnému architektonickému počinu F. Hudertwassera. Jeho tzv. Hundertwasserhaus nás pobavil svou barevností, odvážností a absolutní absencí jakékoli rovné zdi.

Poté nás čekala projížďka městem s popisem těch nejdůležitějších památek. Již teď nám bylo jasné, že Vídeň by si zasloužila určitě delší návštěvu, že nemůžeme stihnout vše více poznat během pár hodin.

Monumentální socha Marie Terezie i Přírodovědného a Uměleckého muzea byla naším orientačním bodem pro celý den. Zde jsme zahájili naši pěší několikahodinovou prohlídku centem Vídně, zde jsme se v 18. hodin sešli před odjezdem domů.

Každý měl vzorně připravený svůj referát, naše paní učitelky výklad doplňovaly, s plánky města jsme se orientovali velmi dobře. Nikdo se neztratil.

Co nás nejvíce uchvátilo? Byly to zejména všechny neoklasicistní, neogotické, barokní a secesní budovy stojící na tzv. Ringu nebo v jeho blízkém okolí. Budova parlamentu, Státní opera ve Vídni, celý Hofburg, divadlo Burgtheater, kostely, krásná budova radnice atd. Zjistili jsme, že ve Vídni je tolik muzeí a nejrůznějších výstav, že by zajisté bylo velmi přínosné přijet sem na 2- 3 dny a ty věnovat jen těmto krásným prezentacím výtvarného umění.

Vánoce a Vídeň? Ano, Vídeň nás vánočně naladila. Město bylo překrásně vyzdobené, to jsme ocenili zejména až po setmění, všude to vkusně zářilo jednobarevnými světly, každé sebemenší náměstíčko hostilo adventní trh. Nás nadchly ty nejvyhlášenější vídeňské trhy: Christkindlmarkt u radnice, pak trhy na náměstí Marie Terezie a menší trh u gotické katedrály Stephansdom.

Tradiční hrnek na punč nám bude připomínat letošní advent ve Vídni.

Jsme velmi rádi, že nám škola umožnila navštívit tuto metropoli. Jedno víme jistě – ve Vídni jsme rozhodně nebyli naposledy!

 

 • 14. 12. 2015: Návštěva filmového představení

s žáky tříd: 3OP, 2CR, 3CRA, 4CR

zodpovídají: Mgr. Milanová, Mgr. Bašná, Goethe Zentrum JU: promítání německého filmu „Er ist wieder da / multikino Cinestar

 

 • 17. 12. od 10,45 hod.: školní kolo Olympiády z NEJ
  uspořádaly: Mgr. Milanová, Mgr. Bašná

 

výsledky školního kola

 

 1. místo

Šimková Jaroslava (3OP)

16 b

 1. místo

Jiráková Jana (3CRA)

15 b

 1. místo

Matoušková Zuzana (2OP)

14 b

 

 • 21. března: Setkání s rakouskou školou z Waidhofenu

Dne 21. března jsme měli tu čest na naší škole přivítat skupinu žáků s pedagogickým doprovodem ze střední obchodní školy (Bundeshandelsakadamie u Bundeshandelsschule, http://www.hakwaidhofen-ybbs.ac.at) sídlící v rakouském městě Waidhofen an der Ybbs.

Žáci rakouské střední školy si prohlédli budovu za plného provozu, role průvodců se ujali naši žáci, kteří předávali svým kolegům z Rakouska postřehy z běžného školního života, informovali je o celé řadě aktivit, na nichž se naše škola podílí. Žáci rakouské školy se zúčastnili i výuky předmětu Fiktivní firma, zastihli naše žáky při přípravě stánku na Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Žáci z Waidhofenu byli z výuky nadšeni, pomáhali našim žákům s výběrem fotografií a prohlíželi si jejich firemní katalogy.

 

 

 

 

 

Celé setkání bylo zakončena besedou s žáky 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Po úvodních prezentacích obou škol si žáci navzájem vyměňovali zkušenosti ze svého studijního života.  Nejvíce je zajímaly rozdíly mezi školními systémy obou zemí. Velkým překvapením pro rakouské žáky bylo, že mohou používat v komunikaci s našimi žáky svůj rodný jazyk, ačkoliv původně měli připraveny otázky i v angličtině. Na závěr naši žáci pozvali středoškoláky z Waidhofenu na českobudějovický veletrh fiktivních firem, který Střední škola obchodní pořádá. Budeme se těšit na jejich případnou účast nebo další návštěvu.

 

 • 15. 5. 2017 workshop „Martin Luther“ v Goethe-Zentru

Dne 15. 5. 2017 se třídy 3CR a 2O zúčastnily v Goethe-Zentru tematicky zaměřeného workshopu s názvem „Martin Luther“. Letos uplyne 500 let ode dne, kdy M. Luther vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s odpustky.

Žáci se aktivně zapojovali do plnění všech úkolů. Rozšířili si slovní zásobu, hravou formou se dozvěděli řadu informací o osobnosti Martina Luthera. V Goethe-Zentru se všem líbilo, panovala příjemná pracovní nálada, a tak se všichni těší na další návštěvu.

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní