Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

O předmětu

V předmětu Fiktivní firma si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Během tří let si žáci nejprve založí firmu v určitém oboru podnikání, kterou se následně snaží vést a jakožto její zaměstnanci i řešit různé problémové situace. Žáci řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Učebny a materiální vybavení

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Nejedná se jen o nejmoderněji vybavéné počítačové učebny, osazení učeben dataprojektory a interaktivními tabulemi, pro zkvalitnění výuky byly na škole zřízeny dvě učebny specializované na výuku předmětu Fiktivní firmy.

Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupinové práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový displej, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání.  V učebně fiktivní firmy zaměřené na obchod je navíc nainstalována elektronická pokladna, v učebně zaměřené spíše na firmy s předmětem podnikání spojeným s cestovním ruchem jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které jsou využívány například i v práci mzdové účtárny.

Zajímáš se o podnikání? Chceš být úspěšný ve své profesi? Podívej se, jak probíhá výuka předmětu Fiktivní firma na Střední škole obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové stránky fiktivních firem

4. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) Hotel SviSport, s. r. o. (ubytovací služby pro sportovce – celoroční provoz)

    www.ffsvisport.wixsite.com/homepage

 

 

 

2) Hombre Fuerte, s. r. o. (prodej výživových doplňků)

www.hombre-fuerte-FF.webnode.cz

 

 

 


3. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) World Trip, s. r. o. (cestovní kancelář)

www.ffworldtrip.webnode.cz

 

 

 

2) Přešijeme.to, s. r. o. (úprava oděvů)

www.ffpresijeme-to.webnode.cz

 

 

 


3. ROČNÍKY OBORU OBCHODNÍK:

1) BWP České Budějovice, s. r. o. (ubytování a wellness)

https://zxltvx.zombeek.cz/index.html

 

 

 

2) Rainbow coffee, s. r. o. (provozování kavárny)

www.rainbowcoffee.webnode.cz

 

 

 


2. ROČNÍKY OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

1) THE HAPPY APPLE, s. r. o. (zpracování a prodej ovocných výrobků – křížaly, smoothe,

     štrůdl, …)

2) Botel Proti proudu, s. r. o. (ubytování a provozování restaurace)


2. ROČNÍK OBORU OBCHODNÍK:

1)  Zábavné centrum Fantasie, s. r. o. (zábavné centrum – bowling, laser game, občerstvení,  

      hry pro děti)

 

4. ročník Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících firem provoněla káva, zvítězila firma Cafeteiras Coffee Roaster.

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nejlepší firemní katalog. V prezentačních dovednostech zvítězila firma Addorom.

 Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 17 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Cafeteiras Coffee Roaster ze Střední odborné školy obchodu a služeb z Prešova. Firma Cafeteiras Coffee Roaster představila veřejnosti koncept kavárny s vlastní pražírnou kávy. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z Obchodní akademie, obchodní školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských lázních, ti si se svou firmou PLACKAcom zajistili celkově druhé místo v soutěži. Firma HONEY BEE z bratislavské školy SOŠ obchodu a služeb Samuela Jurkoviča, která nabízela široké spektrum výrobků z medu, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Jejich firma Addorom se umístila na prvním místě. Následovala je firma QUALITY CATERING z táborské Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ. Velkým úspěchem pro žáky oboru Obchodník z pořadatelské školy Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, bylo třetí místo firmy BWP České Budějovice, neboť předmět fiktivní firma je pro ně novinkou.

V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy CK WorldTrip ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. Firma CK WorldTrip představila veřejnosti koncept cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy do celého světa.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na pátém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

 

 

 

 

 

3. ročník Veletrhu fiktivních firem ovládly firmy ze Slovenska, Střední škola obchodní má nejlepší firemní katalog

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil třetí ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Třetí ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích dvou veletrhů. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Žáci prokázali samostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunikace, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zaujal stánek firmy Never – ending taste, s.r.o. ze Střední odborné školy obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy. Firma Never – ending taste představila veřejnosti koncept zdravých a výživných nápojů z čerstvě lisovaného ovoce a zeleniny. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z českých středních škol, jejichž fiktivní firmy byly zaměřené především na podnikání v oblasti potravinářství. Firma EXTRA uzeniny, s.r.o. z Gymnázia Otokaza Březiny a Střední odborné školy Telč obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ druhé místo. Třetí skončila firma Husů Meubles, s.r.o. z pořádající Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9.

V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezentace. Nejlépe své fiktivní firmy představili  opět žáci ze slovenských středních škol. Umístili se na prvním a druhém místě.  Na třetím místě se umístila fiktivní firma podnikající opět v  oblasti potravinářství, Babiččina cukrárna, s.r.o. ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejvíce originálně zpracovaný dřevěný katalog firmy Husův Meubles, s.r.o. ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9. Firma Husův meubles představila veřejnosti koncept nábytku vyráběného z palet.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci seznámili s prezentacemi škol vystavujících firem nebo se mohli zúčastnit workshopu pořádaného firmou E.ON, jednoho z významných sponzorů Veletrhu. Workshop byl zaměřen na hledání pracovních příležitostí. Účastníci se dozvěděli praktické tipy ohledně psaní životopisu či přípravy na pracovní pohovor.

Zajímáte se také o podnikání? Chcete být úspěšní ve své profesi? Tak si rozhodně nenechte za rok ujít příležitost vystavovat se svou fiktivní firmou na čtvrtém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

2. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Srdečně Vás zveme k účasti na 2. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích, který se koná ve dnech 21. - 22. října u příležitosti výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavičti v pavilonu F4.

 

Program veletrhu

21. 10. 2015
7:00 – 10:30 Prezence zúčastněných firem, příprava stánku
10:30 – 11:30 Slavnostní zahájení veletrhu
11:30 - Soutěžní prezentace zúčastněných firem
12:00 – 17:00 První výstavní den pro veřejnost, prodejní akce

22. 10. 2015
09:00 – 15:00 Druhý výstavní den pro veřejnost
09:00 Soutěžní prezentace zúčastněných firem
15:00 – 15:30 Vyhlášení soutěžních výsledků
15:30 Zakončení veletrhu
do 17:00 Úklid stánků

 

 

Pozvánku k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Propozice k 2. ročníku si stáhněte ZDE
 

Přihlášku k 2. ročníku si stáhněte ZDE

 

 

2. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Středoškoláci představili své podnikatelské záměry na druhém ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích

 

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté zkušenosti. Druhý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. a 22. října,  navázal na úspěšný první ročník. Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a přiblížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě zakončený druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých středních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami.

Více o 2: ročníku Veletrhu si přečtěte ZDE

 

1. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích

Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil první ročník Veletrhu fiktivních firem. Organizace veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Veletrh proběhl ve dnech 1. a 2. října díky podpoře významných představitelů kraje i města České Budějovice s finanční pomoci řady sponzorů. Slavnostní zahájení se neslo nejen v rytmech taneční hudby, s přáním úspěšného obchodování vystoupil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola či člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Tomeš Vytiska. U zahájení nové tradice stál i Ing. Josef Friedrich, ředitel českobudějovického výstaviště, na jehož půdě se první ročník Veletrhu konal.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny sponzorů hned ve dvou kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou porotou z řad učitelů, hostů a veřejnosti. Ta hodnotila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Více o Veletrhu si přečtěte ZDE

Pozvánku k Veletrhu si prohlédněte ZDE

Více fotografií si prohlédnětet ZDE

O předmětu Fiktivní firma si přečtěte více ZDE

 

 

Veletrh fiktivních firem v Praze

Každoročně se žáci třetích ročníků účastní Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, na němž si ověřují své odborné a jazykové znalosti a praktické dovednosti obchodováním „naživo“ s fiktivními firmami jiných škol, a to nejen tuzemskými, ale i zahraničními. V posledních dvou letech se žáci umístili na předních místech v různých disciplínách. 

V letošním roce se pořádal již 22. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Veletrh se každoročně pořádá v březnu v Praze na Výstavišti Holešovice. Ani letos jsme si účast na tomto veletrhu nemohli nechat ujít a žáci oboru Ekonomika a podnikání měli možnost prezentovat svoje fiktivní firmy před 119 dalšími přihlášenými tuzemskými i zahraničními účastníky. Ve velké konkurenci se celkově umístili v 1. polovině a v soutěžní kategorii o nejlepší katalog na 6. a 8. místě. Pro více informací pokračujte na článek.

V letošním roce se pořádal již 20. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Veletrh se každoročně koná v březnu v Praze na Výstavišti Holešovice. Ani letos jsme si účast na tomto veletrhu nemohli nechat ujít, žáci oboru Ekonomika a podnikání měli tak možnost prezentovat svoje fiktivní firmy před 138 dalšími tuzemskými i zahraničními účastníky. Naučili se obchodovat, vyjednávat, komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat jako tým. Ve velké konkurenci se umístili v 1. polovině.

 

 

Přijďte a zapojte se do pracovního ruchu jedné z našich fiktivních firem

 

 

Napsali o nás

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní