Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

celoživotní vzdělávání - nabídka DVPP

Nabídka DVPP pro pedagogické pracovníky

A) Vzdělávací program "Výuka k podnikavosti"

                                                                        Přihláška                                         Náplň kurzu

B)

V souladu s §§ 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů byla naší škole udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  akreditace k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP.

Vzdělávací program „Úvod do počítačové grafiky

Vzdělávací program „Využití e-learningu ve výuce

Vzdělávací program „Tvorba výukových prezentací s podporou PowerPointu"

Vzdělávací program „Využití interaktivních tabulí ve výuce

Vzdělávací program  „Normalizovaná úprava písemností

Vzdělávací program „Začínáme se školní počítačovou sítí

 

Přihláška pro jednotlivé vzdělávací programy je k dispozici zde.

C)

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 získala Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: MSMT 6242/2012 25-159 ze dne 20. 1. 2012 akreditaci k provádění těchto vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:
 
1. Aktivizace pedagogů – PC již není můj nepřítel
 
2. Aktivizace pedagogů – Efektivní zvládání krizových situací
 
3. Aktivizace pedagogů – Stres a metody jeho zvládání
 
4. Aktivizace pedagogů – Jak úspěšně komunikovat
 
 
 
 
 
Všechny nabízené programy vedou erudovaní lektoři z dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří jsou zárukou dalšího rozvoje kompetencí, sociálního a osobnostního růstu pedagogického pracovníka. 
 
V případě Vašeho zájmu vyplňte přiloženou přihlášku, uveďte své požadavky (vhodný termín, případně místo konání), zašlete obratem zpět. 
 
Pokud vyberete vzdělávací program pro skupinu svých pedagogických pracovníků v počtu  větším než 10 osob, bude program realizován dle Vašich požadavků ve Vaší organizaci. 
 
Celková cena pak bude nižší o 10%.

Přihláška pro jednotlivé vzdělávací programy je k dispozici zde.

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní