Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

 

 

 

I v letošním roce získají naši úspěšní absolventi (maturitních i učebních oborů) k maturitnímu vysvědčení nebo k výučnímu listu dodatek k osvědčení. Dodatek je dokument popisující znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a je součástí tzv. EUROPASSU.

Dodatky k osvědčení pro absolventy 2017/2018

Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání - denní
Ekonomika a podnikání - dálková
Obchodník - denní
Prodavač - denní
Prodavač - dálkový
 

Dodatky k osvědčení pro absolventy 2016/2017

Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání - denní
Obchodník - denní
Obchodník - dálkový
Prodavač - denní
Prodavač - dálkový
Provoz obchodu - dálkový
 

Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení Mgr. Petříka.

Europass

Je  celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Europass má usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se uplatnit v novém prostředí. Dále má pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb.

Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a v kandidátských zemích, ucházejících se o členství v EU.

Europass tvoří soubor dokladů

  • životopis,
  • evropský pas dovedností (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu, další dokumenty, např. diplomy, certifikáty apod.)

Dodatek k osvědčení

Dodatek se vztahuje k získané kvalifikaci a na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Dodatek je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině).

Další informace naleznete na www.europass.cz

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní