Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 - Den prevence

Den prevence

 

Den prevence je na Střední škole obchodní již nedílnou součástí preventivního programu školy a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými patologickými jevy. V letošním roce připadá Den prevence na 27. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky Centra vzdělávání a dialogu Alice Michalcové k tématu antisemitismus. Workshop zaměřený na holocaust staví především na skupinové práci žáků, jeho součástí je ale také přednáška či beseda s pamětníkem holocaustu.

Pedagogicko-psychologická poradna v Českých Budějovicích připravila besedu na téma sekty, Bc. Nýdlová. Aleš Kabelka DiS., strážník MP Bechyně,  přichází v letošním roce  s reálnou výukou sebeobrany a přednáškou na téma Sebeobrana a šikana.

                Násilí a šikana je poměrně významným tématem letošního Dne prevence. Besedy na toto téma organizuje občanské sdružení THEIA. Obsahují hned několik různých modulů, žáci se formou aktivní účasti na semináři seznámí s tématy, jakými jsou například násilí ve vztazích, rasismus a xenofobie a pro mladou generaci velmi stěžejním problémem kyberšikany zasahujícím do jejich virtuálních životů. Ve spolupráci občanského sdružení THEIA a Policie České republiky budou žáci diskutovat o extremismu a výtržnictví.

                Samostatným blokem je pak program zaměřený na životní styl, zejména na chování a etiketu, Lektor taneční školy Jan Fíla uskuteční přednášku na téma Společenská etiketa. Probírány budou zejména následující oblasti: vztahy mezi mužem a ženou, pozdravit je slušnost, odpovědět je povinnost, představování, sedáme s přáteli, společenská přednost, čestné místo, návštěvy kulturních zařízení, správné stolování

                Neméně prostoru je věnováno ochraně lidského zdraví. Žáci si prakticky nacvičí první pomoc nebo se mohou zúčastnit přednášky Mgr. Jany Petrové a prevenci rakoviny prsu.

                Tematicky je letošní Den prevence zaměřen zejména na aktuální úskalí života mladých lidí. Věříme, že vrchol našeho preventivního programu, jakým Den prevence bezesporu již několik let je, přispěje minimálně stejnou měrou k volbě efektivního životního stylu našich žáků, jakou přispívá každodenní výchovné a vzdělávací působení učitelů naší školy.

PROGRAM:

Jan Fíla – TANEČNÍ ŠKOLA FÍLA

Lektor taneční školy nám nabídl přednášku na téma Společenská etiketa (vztahy mezi mužem a ženou, pozdravit je slušnost, odpovědět je povinnost, představování, sedáme s přáteli,

společenská přednost, čestné místo, návštěvy kulturních zařízení, správné stolování).

 

nprap Bc. Milan Bajcura – tiskový mluvčí krajského ředitelství PČR

Z nabídky preventivních přednášek pro žáky středních škol jsme vybrali přednášky na téma trestně právní odpovědnost mládeže a dopravní výchova se zaměřením na nehodovost v jihočeském kraji.

 

Monika Slunéčková

Certifikovaná lektorka a regionální koordinátorka uskutečnila v rámci projektu Center vzdělávání a dialogu při ICEJ ČR (Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém) přednášku o antisemitismu a holocaustu.        

 

strážník MP Bechyně Aleš Kabelka DiS.

Strážník Kabelka Aleš vyučuje reálnou sebeobranu s akreditací MŠMaT u MěDDM V Týně nad Vltavou a pro žáky vedl se svými kolegy přednášky na téma sebeobrana, zdravověda, civilní ochrana, zbraně hromadného ničení.

 

THEIA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

V rámci programu primární prevence na školách Theia nabízí programy realizované formou besed, z nichž jsme pro žáky vybrali tyto témata: kyberšikana, xenofobie, finanční gramotnost.

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 

Lektorka seznámila žáky s hospicovou péčí a prevencí některých nemocí.

 

ROZKOŠ BEZ RIZIKA

Nezisková organizace zaměřená na prevenci a léčbu sexuálně přenosných chorob a na

prevenci HIV uskutečnila přednášku na téma partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, prevence HIV, rizika Internetu a zejména pak fenoménu posledních let – sociální síti Facebook.

 

Ochrana za mimořádných situací, 1. pomoc

Přednášky a praktický nácvik vedli Mgr. Stoklasa a Mgr. Hlavatý.

 

Po proběhlém Dni prevence jsme zaznamenali od žáků na přednášky a besedy kladný ohlas.

Lektoři si naše žáky chválili a ochotně nám přislíbili účast i v dalším školním roce.

© 2008 - 2018 Copyright Střední škola obchodní